Agnar Aas

Denne siden viser opplysninger om Agnar Aas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Agnar Aas
NSD id-nummer: 3547
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1924 Skogforvalter 1980 1980
1985 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1924 Skogforvalter 1985
1986 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1924 Skogforvalter 1985
1987 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1924 Skogforvalter 1985
1988 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1924 Skogforvalter 1985