Per Søilen

Denne siden viser opplysninger om Per Søilen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Søilen
NSD id-nummer: 3550
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Generalsekretær 1980 1980
1983 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Generalsekretær 1980
1984 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Generalsekretær 1980 1984
1988 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Informasjonssje 1980 1988
1988 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Informasjonssje 1986