Kari Moxness

Denne siden viser opplysninger om Kari Moxness fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Moxness
NSD id-nummer: 357
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør
1983 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1981
1984 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1981
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1985
1985 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1981
1986 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1985
1987 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1985