Finn Valeur

Denne siden viser opplysninger om Finn Valeur fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Valeur
NSD id-nummer: 3580
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1970
1980 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør
1980 Utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1979
1981 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør