Egil Ahlsen

Denne siden viser opplysninger om Egil Ahlsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Ahlsen
NSD id-nummer: 3581
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ingeniør 1954
1980 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ingeniør 1964 1980
1980 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Avdelingsleder 1962 1980
1980 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsleder 1972
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ingeniør 1954
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsleder 1972
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ingeniør 1954
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ingeniør 1954
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ingeniør 1954