Olav Krosshavn

Denne siden viser opplysninger om Olav Krosshavn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Krosshavn
NSD id-nummer: 3584
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1980 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Leder 301 Ekspedisjonssjef 1976
1980 Organiseringen og driften av Pengelotteriet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1981 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1981 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1981 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Leder 301 Ekspedisjonssjef 1976
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1983 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1984 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1984 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1984 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981 1985
1985 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1985 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1986 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983 1986
1987 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983 1987
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1993 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1993
1993 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1993
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1993
1994 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1993
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1993
1995 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1993
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1993