Even R. Lund

Denne siden viser opplysninger om Even R. Lund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Even R. Lund
NSD id-nummer: 3585
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980
1980 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1975
1980 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1979
1980 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Direktør
1980 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980 1980
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980
1981 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1975
1981 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1979
1981 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Direktør
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980
1982 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1982 1982
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980
1983 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1975 1983
1983 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1979
1983 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980
1983 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1982
1983 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980
1984 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1980 1984
1984 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1982
1984 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980
1991 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1982 1991
1994 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Fhv Direktør 1982 1994