Lars Rasmussen

Denne siden viser opplysninger om Lars Rasmussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Rasmussen
NSD id-nummer: 3586
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1976
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1980 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1969
1980 Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1960
1980 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1960
1980 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Kontorsjef 1960
1980 Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 301 Kontorsjef 1960
1980 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1960
1980 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Kontorsjef 1960
1980 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem 301 Kontorsjef 1960
1980 Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1980 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1976
1981 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1981 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1969
1981 Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1960
1981 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1960
1981 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Kontorsjef 1960
1981 Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 301 Kontorsjef 1960
1981 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1960
1981 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem 301 Kontorsjef 1960
1981 Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1981 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1976
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1976
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1983 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1978 1984
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1976
1984 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1984 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1978 1984
1985 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1986 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1987 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1962
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1962