Ole Chr. Ulleberg

Denne siden viser opplysninger om Ole Chr. Ulleberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Chr. Ulleberg
NSD id-nummer: 3587
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980 1980
1980 Drivstofforsyningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1981 Drivstofforsyningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1984 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1985 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1986 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1986 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1986
1987 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1987 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1986
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1988 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1986 1988
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1990 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1991 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1991 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1991
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1991
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1980
1992 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1992 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1992 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1992 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1993 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1993 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1993 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1994 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1994 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1995 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1996 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1996
1996 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1996
1996 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1997 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1996
1997 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1996 1997
1997 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1995