Jan Fr. Wold-Hansen

Denne siden viser opplysninger om Jan Fr. Wold-Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Fr. Wold-Hansen
NSD id-nummer: 3588
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingssjef 1976
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingssjef 1976
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingssjef 1976
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingssjef 1976
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingssjef 1976
1986 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1986
1987 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1987
1987 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1986
1988 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1987
1988 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1988
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1986
1989 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1987
1989 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1989
1989 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1988
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1986
1990 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1987
1990 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1989
1990 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1988
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1986
1990 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 220 Direktør 1990
1991 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1987 1991
1991 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1989
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1986
1991 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 220 Direktør 1990
1992 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1989
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1986
1992 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 220 Direktør 1990
1993 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1989
1993 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1986
1993 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 220 Direktør 1990
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1986
1994 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 220 Direktør 1990 1994
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1986
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Rådgiver 1986
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Rådgiver 1986