Berit Klemetsen

Denne siden viser opplysninger om Berit Klemetsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Klemetsen
NSD id-nummer: 359
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1980 1980
1980 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1976
1980 Ansattes representasjon i bankenes styrende organ Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1978
1981 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1976
1981 Ansattes representasjon i bankenes styrende organ Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1978
1982 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1502 1982 1982
1983 Televerkutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direktør 1983
1983 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Viseadm. Direktør 1983
1984 Televerkutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1983
1984 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1985 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1986 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1987 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1988 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1989
1989 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1990 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Direktør 1989
1990 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Direktør 1983
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Direktør 1988
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Direktør 1990
1991 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Direktør 1989
1991 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Direktør 1983
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Direktør 1988
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Direktør 1990
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Direktør 1989 1992
1992 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Direktør 1983
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Direktør 1990
1993 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Direktør 1983
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Direktør 1990
1994 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Fhv Direktør 1983
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv Direktør 1990
1995 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Direktør 1983
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Direktør 1990