Per Stadnes

Denne siden viser opplysninger om Per Stadnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Stadnes
NSD id-nummer: 3590
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 215 Kapteinløytnant 1979
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 215 Kapteinløytnant 1979
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 215 Kapteinløytnant 1979
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 215 Kapteinløytnant 1979
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 215 Kapteinløytnant 1979