Thor M. Gundersen

Denne siden viser opplysninger om Thor M. Gundersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor M. Gundersen
NSD id-nummer: 3591
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av departement 220 Byråsjef 1971
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1981 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av departement 220 Byråsjef 1971
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1971
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1984 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1971
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1985
1985 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1971
1986 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1985
1986 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1971
1987 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1985
1987 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1971
1987 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef 1987
1988 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1985
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1971
1988 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør 1987
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1985
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1971
1989 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør 1987
1989 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1989
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1985
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1971
1990 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør 1987
1990 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1990 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1989
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1985
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1971
1991 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør 1987 1991
1991 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1991 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1989
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1985
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1971
1992 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1992 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1989