Kristian M. Hildrum

Denne siden viser opplysninger om Kristian M. Hildrum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristian M. Hildrum
NSD id-nummer: 3593
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1980 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1980 Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1980 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1980 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1980 Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1980 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1975
1980 Bransjeutvalget for skipsbygging, motorverksteder m.v. under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1975
1980 Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1980 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1981 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1981 Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1981 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1981 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1981 Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1981 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1975
1981 Bransjeutvalget for skipsbygging, motorverksteder m.v. under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1975
1981 Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971
1981 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976