Odvar Hoel

Denne siden viser opplysninger om Odvar Hoel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odvar Hoel
NSD id-nummer: 3613
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1959
1980 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1975
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1980 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1977
1981 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1959
1981 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1975
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1981 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1977
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1975