Edvin Ramsvik

Denne siden viser opplysninger om Edvin Ramsvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Edvin Ramsvik
NSD id-nummer: 3620
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1975
1980 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1975
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann
1980 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann
1980 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann
1980 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Nestformann 1977
1981 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1975
1981 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1975
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann
1981 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem 0 Nestformann 1981 1981
1981 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1981 1981
1981 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann
1981 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann
1981 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Nestformann 1977
1982 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann 1981 1982
1983 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestformann 1975 1983
1983 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1975 1983
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann 1977 1983
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1981 1983
1983 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1980 1983
1984 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1984
1984 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1984
1985 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann 1979 1985
1985 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1984
1985 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1984
1986 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann 1981 1986
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1981 1986
1986 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1980 1986
1986 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1984
1986 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1984
1987 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1975 1987
1987 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1979 1988
1987 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1984
1987 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1984
1988 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1981 1988
1988 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1979 1988
1988 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1988
1988 Kontrollnemnd for Garantikassen for fiskere Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1988
1989 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1980 1989
1989 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1988
1989 Kontrollnemnd for Garantikassen for fiskere Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1988
1990 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1981 1990
1990 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1988
1990 Kontrollnemnd for Garantikassen for fiskere Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1988
1991 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1980 1991
1991 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1988
1991 Kontrollnemnd for Garantikassen for fiskere Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1988 1992
1992 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1992
1992 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1981 1992
1992 Kontrollnemnd for Garantikassen for fiskere Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1988 1992
1993 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1992
1994 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1992