Knut Palmstrøm

Denne siden viser opplysninger om Knut Palmstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Palmstrøm
NSD id-nummer: 3622
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivningsutvalget for bedrifter for vernet arbeid Rådgivende organ Leder 301 1979
1980 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fylkesarbeidssjef
1980 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Fylkesarbeidssjef 1969
1980 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Fylkesarbeidssjef 1955
1980 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 602 Fylkesarbeidssjef 1955
1981 Rådgivningsutvalget for bedrifter for vernet arbeid Rådgivende organ Leder 301 1979
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fylkesarbeidssjef
1981 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Fylkesarbeidssjef 1969
1981 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Fylkesarbeidssjef 1955
1981 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 602 Fylkesarbeidssjef 1955
1983 Rådgivningsutvalget for bedrifter for vernet arbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Fylkesarbeidssjef 1979
1983 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fylkesarbeidssjef 1981
1984 Rådgivningsutvalget for bedrifter for vernet arbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Fylkesarbeidssjef 1979
1984 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fylkesarbeidssjef 1981
1985 Rådgivningsutvalget for bedrifter for vernet arbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Fylkesarbeidssjef 1979
1985 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fylkesarbeidssjef 1981
1986 Rådgivningsutvalget for bedrifter for vernet arbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Fylkesarbeidssjef 1979