Reidar Danielsen

Denne siden viser opplysninger om Reidar Danielsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidar Danielsen
NSD id-nummer: 3653
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Arbeidsdirektør 1979
1980 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Arbeidsdirektør 1974 1980
1980 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Leder Av departement 301 Arbeidsdirektør 1964 1980
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Arbeidsdirektør 1975
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Arbeidsdirektør 1981 1981
1981 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Arbeidsdirektør 1979
1982 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Arbeidsdirektør
1983 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Arbeidsdirektør 1974 1983
1983 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Leder Av departement 301 Arbeidsdirektør 1964 1983
1983 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Arbeidsdirektør
1984 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Arbeidsdirektør
1985 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Arbeidsdirektør