Finn Kristensen

Denne siden viser opplysninger om Finn Kristensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Kristensen
NSD id-nummer: 3660
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 805 Industriminister 1975
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem 0 Statsråd 1981 1981
1983 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 805 Stortingsrepresentant 1983
1984 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 805 Stortingsrepresentant 1983
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Nestleder I statsråd 805 Statsråd 1993
1995 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 805 Bedriftsrådgive 1995
1996 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 805 Bedriftsrådgive 1995