Odd Nymoen

Denne siden viser opplysninger om Odd Nymoen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Nymoen
NSD id-nummer: 3699
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 425 Reisesekretær
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 425 Reisesekretær
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 425 Reisesekretær 1981
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 425 Reisesekretær 1981
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 425 Reisesekretær 1981 1985
1989 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 425 Seksjonsleder 1989
1990 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 425 Nestleder 1989
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 425 Nestleder 1981 1990
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 425 Nestleder 1990
1991 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 425 Nestleder 1989
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 425 Nestleder 1990
1992 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 425 Nestleder 1989
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 425 Nestleder 1990
1993 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 425 Nestleder 1989
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 425 Nestleder 1981 1993