Kjell Bjørndalen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Bjørndalen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Bjørndalen
NSD id-nummer: 3714
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 624 Forbundssekretæ 1987
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 624 Forbundssekretæ 1987
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 624 Forbundssekretæ 1987
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 624 Forbundssekretæ 1987
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 624 Forbundssekretæ 1987
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 624 Forbundsleder 1993
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 624 Forbundsleder 1993
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 624 Forbundsleder 1993
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 624 Forbundsleder 1993 1996