Einfrid Halvorsen

Denne siden viser opplysninger om Einfrid Halvorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einfrid Halvorsen
NSD id-nummer: 3721
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kontrollkommisjonen for psykiatrisk sjukehusavdeling ved Telemark sentralsjukehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 806 Kontordame 1977
1980 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 806 Butikkfunksjonær
1980 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 806 Kontordame 1980 1980
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 806 Avd.Leder 1981 1981
1981 Kontrollkommisjonen for psykiatrisk sjukehusavdeling ved Telemark sentralsjukehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 806 Kontordame 1977
1981 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 806 Butikkfunksjonær
1983 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 806 Avdelingsleder 1980
1984 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 806 Ordfører 1984
1984 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 806 Ordfører 1980
1985 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 806 Ordfører 1984
1986 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 806 Statssekretær 1986
1986 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 806 Statssekretær 1984
1987 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Ordfører 1987
1987 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Ordfører 1987
1997 Klagenemnd for Husbanken Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 806 Generalsekretær 1997
1997 Styret for frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 806 Generalsekretær 1997