Annelise Løvold Enge

Denne siden viser opplysninger om Annelise Løvold Enge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Annelise Løvold Enge
NSD id-nummer: 3728
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Kontorfullmektig 1977 1980
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 706 Kontorfullmektig 1983
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 706 Kontorfullmektig 1983
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 706 Kontorfullmektig 1983
1992 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Førstefullmekti 1991
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Førstefullmekti 1991 1993