Gudrun Waadeland

Denne siden viser opplysninger om Gudrun Waadeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gudrun Waadeland
NSD id-nummer: 377
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Teatersjef 1979 1981
1980 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Teatersjef 1980 1980
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Teatersjef 1979 1981
1982 Forholdet mellom teatrene og arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Teatersjef 1982
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Teatersjef 1979 1983
1983 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Teatersjef 1980 1983
1983 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Teatersjef 1979 1983
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Teatersjef 1979 1985
1986 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Teatersjef 1980 1986
1986 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Teatersjef 1986
1987 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Teatersjef 1986
1988 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Teatersjef 1986