Knut Mortensen

Denne siden viser opplysninger om Knut Mortensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Mortensen
NSD id-nummer: 3786
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Havnefogd 1981 1981
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Havnefogd 1977 1985
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Havnefogd 1977 1990
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Havnefogd 1977 1993