Liv Marie Buck

Denne siden viser opplysninger om Liv Marie Buck fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Marie Buck
NSD id-nummer: 379
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1972 1981
1980 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Førstesekretær 1974 1980
1980 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1974 1980
1980 Arbeidsmiljørådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1977 1980
1980 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1977
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1976
1980 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sekretær 1976
1980 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1979
1980 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1977 1981
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1978 1980
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1980 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1979
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Sekretær
1980 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Førstesekretær
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1972 1981
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1981 1981
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1976
1981 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sekretær 1976
1981 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1979
1981 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1977 1981
1981 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1981 1981
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981 1981
1981 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1979
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Sekretær
1981 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Førstesekretær
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1974 1982
1982 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Førstesekretær 1978
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1972 1983
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstesekretær 1974 1983
1983 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1981
1983 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1979
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1981
1983 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1981
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstesekretær 1981
1983 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1978
1984 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1981
1984 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1979
1984 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1981
1984 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstesekretær 1979 1984
1984 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1978
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1972 1985
1985 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1981 1985
1985 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1977 1985
1985 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1981
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1974 1986
1986 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1981
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1981 1986
1987 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1981
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1981 1987
1988 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1981
1988 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1979 1988
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1974 1989
1989 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1981 1989
1989 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981
1989 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1989
1989 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1989
1990 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1990 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1989
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1991 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981
1991 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1991
1992 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1977 1992
1992 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981
1992 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1992
1993 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981
1994 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981