Odd Højdahl

Denne siden viser opplysninger om Odd Højdahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Højdahl
NSD id-nummer: 3799
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1977 1980
1980 Industripolitisk forum Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1975
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1977 1980
1981 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1981 1981
1983 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1981