Jan Kraft

Denne siden viser opplysninger om Jan Kraft fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Kraft
NSD id-nummer: 3803
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1981 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1981 1981
1982 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980 1982
1983 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1981
1986 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1986
1988 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1981 1988
1996 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Medlem og sekretær Av departement 301 Seksjonssjef
1997 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Medlem og sekretær Av departement 301 Seksjonssjef