Per Birkevold

Denne siden viser opplysninger om Per Birkevold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Birkevold
NSD id-nummer: 3806
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for sprengstoffinspeksjonen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1976 1980
1982 Utvalg av særlig sakkyndige til å bistå sjøfartsinspektørene under etterforskningen av større sjøulykker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1967 1982
1985 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1002 Direktør 1985
1986 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1002 Direktør 1985