Ellen Olsen

Denne siden viser opplysninger om Ellen Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Olsen
NSD id-nummer: 3809
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for sprengstoffinspeksjonen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Sivilingeniør 1980 1980
1985 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Sivilingeniør 1985
1986 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Sivilingeniør 1985
1987 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Sivilingeniør 1985
1988 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Sivilingeniør 1985
1989 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Sivilingeniør 1985 1989
1996 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vanlig varamedlem I statsråd 706 Driftssjef 1996
1997 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vanlig varamedlem I statsråd 706 Driftssjef 1996