Kjell Stahl

Denne siden viser opplysninger om Kjell Stahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Stahl
NSD id-nummer: 381
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1979 1981
1980 Utvalg til å vurdere omfang, organisering og effektivitet av den offentlige støtte til den teknisk-industrielle forskning i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1980 1980
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1979 1981
1981 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Leder Av departement 301 Statssekretær 1981 1981
1983 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Leder Av departement 301 Statssekretær 1981
1984 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Leder Av departement 301 Statssekretær 1981
1985 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Arbeidsdirektør 1985
1985 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Arbeidsdirektør 1985
1986 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Arbeidsdirektør 1985
1986 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Arbeidsdirektør 1985
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1987
1987 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1985
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1987
1988 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1985
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetsdir 1987 1989
1994 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Driftsingeniør 1994
1995 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Driftsingeniør 1994
1996 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Driftsingeniør 1994
1997 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Seniorrådgiver 1994 1997