John Olafsen

Denne siden viser opplysninger om John Olafsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John Olafsen
NSD id-nummer: 3812
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for sprengstoffinspeksjonen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 703 Avdelingsingeniør 1980 1980
1982 Styret for sprengstoffinspeksjonen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 703 Avdelingsingeniø 1980 1982
1985 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 703 Overingeniør 1985
1986 Tilsynsrådet for Horten kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 703 Overingeniør 1986
1986 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 703 Overingeniør 1985
1987 Tilsynsrådet for Horten kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 703 Overingeniør 1986
1987 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 703 Overingeniør 1985 1987
1988 Tilsynsrådet for Horten kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 703 Overingeniør 1986 1988
1990 Tilsynsrådet for Horten kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 703 Overingeniør 1986 1990