Ruth Anlaug Ryste

Denne siden viser opplysninger om Ruth Anlaug Ryste fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ruth Anlaug Ryste
NSD id-nummer: 3822
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980 1980
1982 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1975 1982
1984 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1985 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1975 1985
1985 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1986 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1987 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1984 1987
1994 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesialridgiver 1994
1995 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1994