Inger Pettersen

Denne siden viser opplysninger om Inger Pettersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Pettersen
NSD id-nummer: 3825
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1979
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1984 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1985 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983 1986
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1983 1989
1990 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1990
1991 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1990
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1983 1992
1992 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1990
1993 Utvalget til utredning av streikerett for ansatte Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1993
1993 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1990 1993
1993 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1994 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1995 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1996 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1990 1996
1996 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993