Albert Uglem

Denne siden viser opplysninger om Albert Uglem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Albert Uglem
NSD id-nummer: 3829
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Formann 1974 1980
1980 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kartellformann 1976
1980 Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten Andre oppgaver Vanlig medlem Av instans utenfor departement 215 Kartellformann 1980
1980 Statens premieringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kartellformann 1974 1980
1981 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kartellformann 1976
1983 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Kartellforma 1976