Esther Marie Kostøl

Denne siden viser opplysninger om Esther Marie Kostøl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Esther Marie Kostøl
NSD id-nummer: 3834
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1980 1980
1980 Rådet for helsetjenester ved bedrifter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1978 1980
1980 Hytteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1979
1980 Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten Andre oppgaver Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Sekretær 1980
1981 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Sekretær 1981 1981
1981 Hytteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1979
1981 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Sekretær 1981 1981
1981 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Sekretær 1981 1981
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1981 1981
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1980 1983
1983 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1981
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1981
1983 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretær 1979 1983
1984 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1984
1984 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1981 1984
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1981
1985 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1985
1985 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1985
1985 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1986 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1985
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1980 1986
1986 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1985
1986 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1986 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1986
1986 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1986
1987 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1985
1987 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1985
1987 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1987 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1987
1987 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1986
1987 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1987
1988 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1988
1988 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1985
1988 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1988
1988 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1987
1988 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1986
1988 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1987
1989 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1976 1989
1989 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1988 1989
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1980 1989
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1989
1989 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1988
1989 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1987
1989 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1986
1989 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1987
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1990
1990 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1989
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1989
1990 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1988
1990 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1990
1990 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1987
1990 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1986 1990
1990 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1990
1990 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1987
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1990
1991 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1988
1991 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1990 1991
1991 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1987
1991 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1990
1991 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1987
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1990
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1980 1992
1992 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1992
1992 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1990
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1990
1993 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1992
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1990 1994
1994 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1993
1995 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1980 1995
1995 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1993
1996 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1993
1997 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1993