Weiert Velle

Denne siden viser opplysninger om Weiert Velle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Weiert Velle
NSD id-nummer: 3835
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Professor 1974 1980
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 219 Professor 1979
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 219 Professor 1979
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Professor 1979
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Professor 1979
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Professor 1979