Lars Chr. Berge

Denne siden viser opplysninger om Lars Chr. Berge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Chr. Berge
NSD id-nummer: 3842
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Dir. 1981 1981
1982 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1979
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1982 1982
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1983
1983 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1979
1983 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1982
1984 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1983
1984 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1979
1984 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1982
1985 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1983
1985 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1979 1985
1985 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1982
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Viseadm. Direktør 1983 1986
1988 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1979 1988
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1983 1989
1990 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1990
1991 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1990
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1983 1992
1992 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1990
1993 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1990 1993
1995 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1983 1995
1996 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1990 1996