Marit Trætteberg

Denne siden viser opplysninger om Marit Trætteberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Trætteberg
NSD id-nummer: 3846
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsmiljørådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1977 1980
1981 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981 1981
1983 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981
1984 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981
1985 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981
1989 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1989
1990 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1989
1991 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1989
1992 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1989