Tor Norseth

Denne siden viser opplysninger om Tor Norseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Norseth
NSD id-nummer: 3849
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsmiljørådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Instituttsjef 1977 1980
1980 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Instituttsjef 1976 1980
1981 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Instituttsjef 1981 1981
1981 Arbeidsmiljørådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Instituttsjef 1981 1981
1982 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Instituttsjef 1976 1982
1983 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Instituttsjef 1981
1984 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Instituttsjef 1976 1984
1986 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Instituttsjef 1976 1986
1988 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Instituttsjef 1976 1988
1990 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Instituttsjef 1976 1990