Kåre Halden

Denne siden viser opplysninger om Kåre Halden fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Halden
NSD id-nummer: 3856
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971 1981
1981 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971 1981
1984 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1972 1984
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1984
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1984