Hans H. Tjønn

Denne siden viser opplysninger om Hans H. Tjønn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans H. Tjønn
NSD id-nummer: 3857
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1979
1980 Ad hoc utvalg vedrørende vurdering av ikke-ioniserende strålings biologiske virkninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1979
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1979
1981 Ad hoc utvalg vedrørende vurdering av ikke-ioniserende strålings biologiske virkninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1979
1982 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Overlege 1979 1982
1983 Ad hoc utvalg vedrørende vurdering av ikke-ioniserende strålings biologiske virkninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1979
1984 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Overlege 1979 1984