Karin Refsnes

Denne siden viser opplysninger om Karin Refsnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karin Refsnes
NSD id-nummer: 3860
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1979
1981 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1979
1982 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1979 1982
1983 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Kontorsjef 1983 1983
1984 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1979 1984
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1985
1986 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1983 1986
1986 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1985
1987 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1985
1988 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1983 1988
1988 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1985
1993 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1993
1993 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Avdelingsleder 1993
1993 Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Avdelingsleder 1993
1994 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1993
1994 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Avdelingsleder 1993
1994 Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Avdelingsleder 1993
1995 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1993
1995 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Avdelingsleder 1993
1995 Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Avdelingsleder 1993
1996 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1993
1996 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Avdelingsleder 1993 1996
1996 Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Avdelingsleder 1993
1997 Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Avdelingsleder 1993