Tore Sanner

Denne siden viser opplysninger om Tore Sanner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Sanner
NSD id-nummer: 3861
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 219 Forskningssjef 1978 1980
1982 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 219 Forskningssjef 1978 1982
1984 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 219 Forskningssjef 1978 1984
1986 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 219 Forskningssjef 1978 1986
1988 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 219 Forskningssjef 1978 1988
1989 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1989
1990 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 219 Professor 1978 1990
1990 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1989
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Forskningssjef 1989
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Forskningssjef 1989
1992 Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Forskningssjef 1986 1992
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 219 Forskningssjef 1989
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 219 Forskningssjef 1989
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 219 Forskningssjef 1989
1996 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 219 Forskningssjef 1989
1997 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 219 Forskningssjef 1989