Ingrid Roland

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Roland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Roland
NSD id-nummer: 3862
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsingeniør 1981 1981
1982 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsingeniø 1981 1982
1984 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsingeniør 1981 1984
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsingeniør 1984
1985 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Overingeniør 1984
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Overingeniør 1984
1986 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1981 1986
1986 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Overingeniør 1984
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Overingeniør 1984
1988 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1988