Anne Alvik

Denne siden viser opplysninger om Anne Alvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Alvik
NSD id-nummer: 3863
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Assisterende Overlege 1978 1980
1982 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Ass.Overlege 1982 1982
1982 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Assisterende Ove 1978 1982
1982 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Ass. Overlege 1982
1983 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 214 Ass. Fylkeslege 1982
1983 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Ass. Fylkeslege 1982
1983 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Ass. Fylkeslege 1982 1983
1984 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Ass. Fylkeslege 1978 1984
1984 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 214 Ass. Fylkeslege 1982
1984 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Ass. Fylkeslege 1982
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 214 Medisinalråd 1985
1985 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 214 Medisinalråd 1982
1985 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Medisinalråd 1982
1985 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 214 Medisinalråd 1985
1985 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Medisinalråd 1985
1986 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 214 Medisinalråd 1985
1986 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Medisinalråd 1982
1986 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 214 Medisinalråd 1985
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Medisinalråd 1986
1986 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Medisinalråd 1985
1987 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 214 Medisinalråd 1985
1987 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Medisinalråd 1987
1987 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 214 Medisinalråd 1985
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Medisinalråd 1986
1987 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Medisinalråd 1985
1988 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Medisinalråd 1985
1988 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Medisinalråd 1987
1988 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Medisinalråd 1985
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Medisinalråd 1986
1988 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Medisinalråd 1985
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Medisinalråd 1985
1989 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Medisinalråd 1987
1989 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Medisinalråd 1985
1989 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Medisinalråd 1985
1989 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 301 Medisinalråd 1989
1989 Lagring av radioaktivt avfall Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Medisinalråd 1989
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Helsedirek 1985
1990 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Helsedirek 1987
1990 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Helsedirek 1990
1990 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Ass. Helsedirek 1985
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 301 Ass. Helsedirek 1989
1990 Lagring av radioaktivt avfall Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Helsedirek 1989
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Helsedirek 1985
1991 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Helsedirek 1987 1991
1991 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Helsedirek 1990
1991 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Ass. Helsedirek 1985
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 301 Ass. Helsedirek 1989
1991 Lagring av radioaktivt avfall Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Helsedirek 1989
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kst. Helsedirek 1985
1992 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I kraft av stilling 301 Kst. Helsedirek 1985
1992 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Kst. Helsedirek 1992
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 301 Kst. Helsedirek 1989
1993 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1985
1993 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I kraft av stilling 301 Direktør 1985
1993 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Direktør 1992
1994 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Helsedirektør 1985
1994 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I kraft av stilling 301 Helsedirektør 1985
1994 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Helsedirektør 1992
1995 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 301 Helsedirektør 1985 1995
1995 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Helsedirektør 1992
1996 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Helsedirektør 1992
1997 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Helsedirektør 1992