Reidar Webster

Denne siden viser opplysninger om Reidar Webster fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidar Webster
NSD id-nummer: 3868
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Ansattes representasjon i bankenes styrende organ Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ass.Riksmeklingsmann 1978
1980 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Assisterende Riksmeglings 1978 1981
1981 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Assisterende Riksmeklings 1981 1981
1981 Ansattes representasjon i bankenes styrende organ Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ass.Riksmeklingsmann 1978
1985 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Ass. Riksmeklings 1985
1986 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Ass. Riksmeklings 1985
1987 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Ass. Riksmeklin 1985
1988 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Ass. Riksmeklin 1985
1989 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Ass. Riksmeklin 1985 1989
1996 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Leder I statsråd 301 Riksmeklingsman 1996
1997 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo Vanlig medlem Av departement 301 Riksmeklingsman 1997
1997 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Leder I statsråd 301 Riksmeklingsman 1996