Ellen Marie Haugsrud

Denne siden viser opplysninger om Ellen Marie Haugsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Marie Haugsrud
NSD id-nummer: 3876
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Ansattes representasjon i bankenes styrende organ Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Konsulent 1978
1985 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Førstekonsulent
1986 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Førstekonsulent
1992 Uttaksnemnda for politiet og lensmannsetaten Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 230 Politiinspektør 1992
1993 Uttaksnemnda for politiet og lensmannsetaten Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 230 Politiinspektør 1992 1993
1993 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Politiinspektør 1993
1994 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Politiinspektør 1993
1995 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Politiinspektør 1993
1996 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Politiinspektør 1993
1997 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Politiinspektør 1993