Inger Gabrielsen

Denne siden viser opplysninger om Inger Gabrielsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Gabrielsen
NSD id-nummer: 3883
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg, utredning betalingsprosenten på husbanklån Andre oppgaver Leder Av departement 219 Forsker 1976 1980
1980 Riksskattestyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Forsker
1980 Ankenemnda for verdsettelse av aksjer Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Forsker
1981 Riksskattestyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Forsker
1981 Ankenemnda for verdsettelse av aksjer Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Forsker
1982 Ankenemnda for verdsettelse av aksjer Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Forsker 1978 1982
1983 Riksskattestyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Forsker 1975 1983
1983 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Forsker 1976 1983
1984 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1984
1985 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1984
1986 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1984
1987 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1984
1988 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1984 1988
1992 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forsker 1984 1992