Rune Gerhardsen

Denne siden viser opplysninger om Rune Gerhardsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rune Gerhardsen
NSD id-nummer: 3885
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg, utredning betalingsprosenten på husbanklån Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Økonom 1979 1980
1980 Tjenesteboligutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Økonom 1979
1980 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 0 Cand.Oecon.
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Cand.Oecon. 1980 1980
1981 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Cand.Oecon. 1981 1981
1981 Internasjonalisering av norsk næringsliv Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonom 1981 1981
1983 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980
1983 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1983
1984 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Konsulent 1984
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980
1984 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1983
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980
1985 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1983
1986 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Personlig Sekretæ 1986
1986 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Personlig Sekretæ 1983
1987 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Personlig Sekre 1986
1988 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Personlig Sekre 1986
1989 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Personlig Sekre 1986
1990 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Personlig Sekre 1986